Ahmad Huzaifah

Alamat :

Kg Telok Panji, Kelantan

Profil Tutor

Berpengalaman mengajar sebagai tutor hampir 2 tahun

Menjadi fasililator dalam program ‘Math Perfect Score’ di SMU Al-Khauthar

Kepakaran :

  • Matematik
  • Sains
  • Biologi
  • Kimia

Kawasan Cover :

  • Kota Bharu
  • Kubang Kerian
  • Kedai lalat
  • Tapang
  • Panji