Rocket Digital Tuition

Umum ketahui seluruh dunia dilanda wabak COVID-19, oleh sebab itu Negara Malaysia mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) seluruh negara pada 25-31hb Mac 2020 dan dilanjutkan lagi sehingga 14hb April 2020.

Melalui PKP ini, seluruh sekolah di Malaysia ditutup bertepatan dengan PKP ini. Oleh sebab itu lah Rocket Education menyediakan satu pilihan bagi para pelajar untuk terus belajar melalui Rocket Digital Tuition.

Rocket Digital Tuition membawakan pembelajaran secara digital melalui apps Google Meet atau Zoom atau Webex dan pelbagai apps yang dianggap bersesuaian dan mudah diguna oleh pelajar dan guru yang terbabit.

Kami rasakan kaedah pembelajaran ini sama berkesan dengan pembelajaran fizikal kerana pelajar dan guru dapat berinteraksi antara satu sama lain.

Melalui Rocket Digital Tuition, para pelajar akan dapat melihat kembali sesi pembelajaran dan segala nota, latihan dan jawapan dalam bentuk video turut disertakan.

Untuk mengetahui makluman lebih lanjut, ibubapa boleh klik disini

Pakej Rocket Digital Tuition

Personal Class

Grouping Class

Kelebihan Rocket Digital Tuition

° Modul atau bahan disediakan akan diberikan pada ibubapa sebelum bermulanya kelas.

° Proses pembelajaran mengikut kesesuaian dan tahap pemahaman pelajar.

° Mudah mengulang kaji kerana boleh mengulang semula video dan bahan yang disediakan.

° Masa dan tempat yang fleksibal

° Kaedah pengajaran yang tiada had dan lebih menarik dengan audio, visual dan kinestetik.